7 de enero de 2007

the european new year

Official languages of the European Union
Bulgarian | Czech | Danish | Dutch | English | Estonian | Finnish | French
German | Greek | Hungarian | Irish | Italian | Latvian | Lithuanian | Maltese
Polish | Portuguese | Romanian | Slovak | Slovenian | Spanish | Swedish
Source: Official EU website

No hay comentarios.:

Publicar un comentario